Wat is de betekenis van Aanhalen—aanhouden?

2024-05-20
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Aanhalen—aanhouden

Aanhalen is het in beslag nemen van belastbare waren of goederen, wegens het ontduiken der verschuldigde be¬lasting. De vaar- of voertuigen, waarmede zij vervoerd worden en de per¬sonen, die vervoeren, worden aangehouden. Aanhalen is niet hetzelfde als verbeurd verklaren, dat al of niet op de aanhaling kan volgen. De kommiezen hebben eene b...