Aanhouden betekenis & definitie

1. In het strafrecht: het feitelijk vasthouden van iemand die er van verdacht wordt een strafbaar feit te hebben begaan.

2. In een civiele of strafprocedure: het uitstel van de behandeling of de beslissing van de rechter.