Preferente aandelen betekenis & definitie

Preferente aandelen zijn aandelen waarbij men als aandeelhouder als eerste recht heeft op winstuitkering of dividend. Het bedrag dat men krijgt uitgekeerd van preferente aandelen wordt vooraf vastgesteld.

In de praktijk zijn preferente aandelen een soort combinatie van gewone aandelen en obligaties. Preferente aandelen geven, net als gewone aandelen, recht op een periodieke winstuitkering. Deze winstuitkering is echter vastgesteld op een bepaald bedrag en niet afhankelijk van de prestaties van het aandeel op de beurs. Dit houdt in dat men bij preferente aandelen minder risico loopt, aangezien men hetzelfde bedrag krijgt uitgekeerd ook als de prestaties van het aandeel teleurstellend zijn. Anderzijds ontvangt men ook niet meer dividend als de koers van de normale aandelen stijgt.

Het grootste voordeel van preferente aandelen is dat men als aandeelhouder als eerste iets krijgt van de totale winstuitkering. Aandeelhouders van normale aandelen krijgen pas hun dividend nadat de aandeelhouders van preferente aandelen hun deel hebben gekregen. Dit is met name een stok achter de deur in geval een onderneming failliet gaat. Ook dan hebben de houders van preferente aandelen als eerste recht op een uitkering. Daarnaast worden preferente aandelen, vanwege hun hoge waarde, gebruikt om een onderneming te beschermen tegen een overname. Preferente aandelen geven over het algemeen in verhouding meer stemrecht dan gewone aandelen, waardoor men minder aandelen nodig heeft om zeggenschap binnen de onderneming te hebben.