Redactie Ensie

Beleggen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 22-08-2016

2016-08-22

Winst per aandeel (WPA)

betekenis & definitie

Winst per aandeel geeft aan hoeveel winst er per aandeel beschikbaar is. De WPA wordt berekend door de winst (na afschrijving, belasting en preferente dividenden) te delen door het aantal uitstaande aandelen. Dit is een indicatie van wat er maximaal aan dividend aan aandeelhouders uitgekeerd kan worden per aandeel.

Het is voor beleggers belangrijk om te weten wat de winst per aandeel is. Deze winst is namelijk het bedrag dat ze ontvangen wanneer ze aandelen van een bedrijf in hun bezit hebben. Deze winst is vergelijkbaar met de rente op obligaties.

Een voorbeeld kan duidelijk maken hoe de winst per aandeel berekend kan worden. Een bedrijf heeft een netto winst (winst - afschrijving, belasting en preferente aandelen) van 2.000.000.000. Het aantal uitstaande aandelen bedraagt 25.000.000. Dan is de winst per aandeel 80 euro. Wanneer het aantal aandelen in verhouding sterker toeneemt dan de stijging van de winst daalt de winst per aandeel.

Om te onderzoeken wat de winst per aandeel is, moeten beleggers niet alleen kijken naar winst per aandeel van afgelopen jaar. Door de winst van meerdere jaren met elkaar te vergelijken wordt duidelijk van welke trend er bij het bedrijf sprake is. Deze trend kan gebruikt worden om in te schatten wat de winst per aandeel in de toekomst gaat zijn. Tevens laat de winst per aandeel zien hoe winstgevend een bedrijf is voor aandeelhouders ten opzichte van andere bedrijven.

Bedrijven zijn overigens niet verplicht de volledige winst uit te keren als dividend aan de aandeelhouders. Het bedrijf kan er namelijk ook voor kiezen om een deel van de winst te weg te zetten in de vorm van reserveringen voor de toekomst. Op die manier is het bedrijf robuuster en meer solvabel wanneer er financieel minder goede tijden aankomen.