Aandelen betekenis & definitie

Aandelen zijn titels waardoor men bepaalde rechten en aanspraak heeft binnen een vennootschap. Een aandeel geeft niet alleen zeggenschap binnen het vennootschap, maar geeft meestal ook recht op een dividend, oftewel winstuitkering.

Hoewel er vroegere varianten waren van aandelen, werden de eerste aandelen (zoals men ze nu ongeveer kent) uitgegeven in de 17e eeuw door de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). De uitgave van VOC aandelen, was de eerste vastgelegde uitgave van aandelen in de geschiedenis. De VOC gaf deze uit om al haar activiteiten te financieren.

Tegenwoordig kan men in principe van alle naamloze vennootschappen aandelen kopen. Een aandeel geeft geen recht op een vast bedrag per bepaalde periode, maar kan in waarde stijgen doordat het betreffende vennootschap winst maakt. Op deze manier kan men door de koop en latere verkoop van aandelen winst maken. Daarnaast wordt er onder aandeelhouders vaak een deel van de winst uitgekeerd naar gelang het percentage aandelen dat men bezit. Dit wordt dividend genoemd en men heeft hier als aandeelhouder recht op. Wanneer het slecht gaat met een bedrijf en er geen winst wordt gemaakt, wordt er vaak ook geen dividend uitgekeerd. De waarde van een aandeel wordt bepaald op basis van de nominale waarde. Dit is de waarde van het aandeel ten tijde van uitgifte, en de winst die het bedrijf maakt. Dit noemt men het agio. De waarde van een aandeel is dus opgebouwd uit de nominale waarde en het agio.

Naast het dividend heeft men als aandeelhouder ook recht op inspraak bij de bedrijfsvoering. Belangrijke beslissingen die het bedrijf maakt, moeten door de aandeelhouders worden goedgekeurd. Hoewel aandeelhouders op deze manier invloed kunnen uitoefenen op de bedrijfsvoering, zijn zij juridisch gezien geen eigenaar van