Rendement betekenis & definitie

Rendement is de netto opbrengst die een investering in effecten oplevert. Het rendement wordt bepaalt door de aankoopprijs van het effect, de verkoopprijs en de opbrengsten uit dividend- of rente-uitkeringen. Beleggers maken gebruik van de standaarddeviatie en ratings om het verwachte rendement van een effect in te schatten.

Wat betreft rendement verschillen aandelen en obligaties op een belangrijk punt van elkaar. Bij een aandeel wordt het rendement dat verkregen wordt gedurende het aandeelhouderschap bepaalt door de hoogte van de dividenduitkering. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de netto winst van de onderneming en de winst per aandeel. De dividend-uitkering kan dus variƫren en wordt in sommige gevallen zelfs niet uitgekeerd.

Het rendement gedurende de looptijd van een obligatie staat vast. Dit is namelijk een percentage van de nominale waarde van het aandeel. Dit rendement wordt altijd uitgekeerd. De timing hiervan verschilt per obligatie, maar meestal is het maandelijks of jaarlijks.

Een obligatie en een aandeel hebben allebei te maken met de koerswaarde. Dat is de waarde van het aandeel of de obligatie op de beurs. Wanneer een belegger een effect tegen een bepaalde prijs koopt en weer verkoopt is er sprake van koerswinst. Dit telt mee in het totale rendement.

Bij een aandeel maakt een belegger winst of verlies als het verkoopprijs verschilt van de aankoopprijs. Bij een obligatie is dit ook zo, maar kan een belegger ook winst of verlies maken als het aankoopprijs verschilt van de nominale waarde. Wanneer de looptijd van een aandeel eindigt betaalt de eigenaar van de obligatie aan beleggers de nominale waarde. Is deze hoger dan de aankoopprijs, dan maakt de belegger winst. Wanneer de nominale waarde lager is dan de aankoopprijs maakt de belegger juist verlies.

Gepubliceerd op 22-08-2016