Redactie Ensie

Beleggen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 17-03-2016

2016-03-17

Dividend

betekenis & definitie

Dividend is een uitkering van een deel van de winst van een onderneming naar haar aandeelhouders. Dividend wordt over het algemeen op twee manieren uitgekeerd, namelijk cash dividend of stock dividend.

Wanneer men in het bezit is van aandelen, ontvangt men hierover een bepaalde uitkering van de onderneming die de aandelen heeft uitgegeven. Men kan deze uitkering zien als een vorm van rente. Aandelen zijn immers bewijsstukken van een lening, als aandeelhouder heb je eigen kapitaal beschikbaar gesteld voor een bedrijf. Voor deze lening verdient men dan ook iets terug in de vorm van dividend.

De hoogte van het uit te keren dividend hangt af van een aantal factoren. Zo kunnen de aandeelhouders zelf invloed uitoefenen hoeveel procent van de winst de onderneming uitkeert als dividend. Meestal wordt dit percentage uitgedrukt als pay-out ratio. Dit is een percentage dat weergeeft welk deel van de totale winst van een onderneming wordt gebruikt om dividend uit te keren. Een onderneming kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om geen dividend uit te keren, maar de winst te gebruik om het eigen vermogen te vergroten, zodat nieuwe investeringen kunnen worden gedaan of het bedrijf kan groeien.

Wanneer een onderneming besluit om aandeelhouders dividend uit te keren, heeft dit invloed op de koers van het aandeel. Op de dag voordat het dividend wordt uitgekeerd, wordt vastgelegd wie een aandeel in bezit heeft en daarmee recht heeft op dividend. De dag nadat het dividend is uitgekeerd weten beurshandelaren dat men weer voor een geruime tijd moet wachten voordat men aanspraak kan maken op dividend. Hierdoor daalt de koers van het aandeel, meestal met het bedrag dat is uitgekeerd aan dividend.