Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 02-07-2015

2015-07-02

UNESCO

betekenis & definitie

UNESCO staat voor United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Nederlands: Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) en is een organisatie van de VN voor educatieve, wetenschappelijke en culturele aangelegenheden. De UNESCO is opgericht op 16 november 1945 en haar hoofdkantoor staat in Parijs.

De UNESCO heeft als missie het bijdragen aan de vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog door onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. De meest bekende activiteit van de UNESCO is het werelderfgoedprogramma. Sinds 1972 beheert de UNESCO de bescherming van werelderfgoed (World Heritage). Dit doet zij door het opstellen van een werelderfgoedlijst door de UNESCO Commissie voor het Werelderfgoed. Deze lijst bevat onroerende goederen met een uitzonderlijke en universele natuur- en/of cultuurwaarde.

Ook kent de organisatie verschillende mogelijkheden voor toezicht op de mensenrechten. Bij een Verdrag over bestrijding van discriminatie in het onderwijs (1960) moeten verdragspartijen periodiek rapporteren. In het Facultatief protocol bij het verdrag is een klachtrecht van staten opgenomen. Een Commissie voor Verdragen en Aanbevelingen behandelt klachten, ook van individuen, over schendingen van mensenrechten in onderwijs, wetenschap, cultuur en informatie. Belangrijk werk van de Unesco ligt in de bescherming van het cultureel erfgoed.