Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 03-07-2015

2015-07-03

Verenigde Naties

betekenis & definitie

De Verenigde Naties, afgekort VN, is de naam voor een intergouvernementele organisatie die werd bedacht door de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt. Het Handvest, de grondslag van de VN-organisatie, werd van kracht op 24 oktober 1945. Het telt inmiddels 193 lidstaten.

Het Handvest, de grondslag van de VN-organisatie, werd van kracht op 24 oktober 1945. Zowel in de preambule als in een aantal artikelen wordt verwezen naar de rechten van de mens. De VN heeft zes hoofdorganen: de Algemene Vergadering, de Veiligheidsraad, de Ecosoc, de Mandaatsraad, het Internationale Hof van Justitie en het Secretariaat. Bovendien zijn verscheidene organisaties aan de VN geaffilieerd. Daaronder zijn de FAO, ILO, Unesco, Unicef, UNHCR, IMF en Wereldbank. De Algemene Vergadering omvat alle lidstaten van de VN, die elk een gelijke stem hebben. Zij komt eenmaal per jaar bijeen, in de regel van september tot december in New York. Eventueel kan zij door de Veiligheidsraad extra bijeen worden geroepen.

Verdragen, verklaringen, resoluties en rapporten aangaande de mensenrechten worden in de regel voorbereid in commissies, zoals de VN Commissie voor Mensenrechten en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. De Veiligheidsraad bestaat uit vijf permanente leden (China, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Rusland en de VS) en tien niet-permanente leden die voor twee jaar worden gekozen. Ieder lid van de raad heeft één stem, maar de permanente leden hebben vetorecht. De Veiligheidsraad kan volgens hoofdstuk VI van het VN Handvest een vreedzame oplossing voor geschillen zoeken, zoals door onderzoek en aanbevelingen.

Taiwan is geen lid omdat de Volksrepubliek China dat niet toelaat, het Vaticaan (de Heilige Stoel) heeft de status van waarnemer. In 2001 kregen Kofi Annan en de VN gezamenlijk de Nobelprijs voor de Vrede.