Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 20-05-2015

2015-05-20

Klachtrecht

betekenis & definitie

Het klachtrecht is een internationionaal recht met daarbij de mogelijkheid een klacht of petitie (Eng: communication, petition) in te dienen tegen schendingen van mensenrechten die door een staat zijn begaan.

Een statenklacht heeft betrekking op een klacht van een of meerdere staten tegen een andere staat. Meestal wordt met klachtrecht echter geduid op de mogelijkheid voor een individu om tegen de eigen staat een klacht in te dienen. In het algemeen kan een individuele klacht slechts door een internationaal orgaan in behandeling worden genomen nadat de mogelijkheden in het rechtsstelsel van het eigen land zijn uitgeput. Door Nederland is dit individueel klachtrecht o.m. aanvaard bij het Facultatief protocol van de beide VN-verdragen (1966), bij het Europees Verdrag en bij het VN-verdrag tegen rassendiscriminatie. Het klachtrecht bestaat ook in nationale wetgevingen. In Nederland mogen volgens de grondwet verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag worden ingediend, maar is er geen antwoordplicht.