Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 29-06-2015

2015-06-29

Humanitair recht

betekenis & definitie

Humanitair recht is een benaming voor het internationale oorlogsrecht, meer speciaal de bepalingen van de Geneefse verdragen. Humanitair recht wordt onderscheiden van het recht van de mensenrechten, dat ook buiten situaties van gewapend conflict geldt.

In de praktijk overlappen de twee terreinen van recht elkaar veelvuldig, ook omdat niet altijd duidelijk is of een situatie van conflict de status van een 'oorlog' heeft. Bepalingen over bescherming van de burgerbevolking in tijden van gewapend conflict zijn grotendeels gelijk aan internationale normen voor mensenrechten. Ernstige misdrijven als stelselmatige marteling, verkrachting en moord heten oorlogsmisdrijven in het humanitair recht (als ze in situaties van gewapend conflict worden begaan) en anders misdrijven tegen de menselijkheid.