Hoek van holland betekenis & definitie

Tussen Hoek van Holland en Maassluis ligt de imposante Maeslantkering in permanente staat van paraatheid. Zodra wind en water in het offensief gaan, worden twee reusachtige stalen deuren vanuit 210 meter lange dokken naar buiten gevaren en afgezonken. Dat gebeurt met behulp van de grootste robot ter wereld. Deze 'locomobiel' weegt 200 ton. De sluisdeuren sluiten de Nieuwe Waterweg hermetisch af en zorgen ervoor dat de bewoners van de Rijnmond droge voeten houden. Die procedure neemt tien uur in beslag. De voordeur van de Nieuwe Waterweg kostte een miljard gulden en was het sluitstuk van de Deltawerken.

De stormvloedkering is uniek in de wereld. De hele constructie is twee keer zo groot als de Eiffeltoren en in gewicht zelfs vier keer zo zwaar. De twee halfronde stalen deuren zijn elk 22 meter hoog en 210 meter lang. Ze zijn bevestigd aan stalen armen, met een lengte van 238 meter. Elke arm zit vast aan een 'schoudergewricht' met een doorsnede van tien meter en een gewicht van 680 ton. Het zijn de grootste bolgewrichten ter wereld. Ze zijn verankerd in betonnen taartpunten met een gewicht van 52.000 ton. De gewrichten kunnen de zwaarst denkbare storm met een druk van 350 megawattton weerstaan. Dat is gelijk aan de kracht van 350.000 sterke mannen die elk 100 kilo optillen.

De stormvloedkering gaat alleen dicht bij extreem slecht weer. Als de kansberekeningen kloppen gebeurt dat één keer in de tien jaar. Maar over vijftig jaar zal de zeespiegel dusdanig zijn gestegen, dat de voordeur van de Rijnmond één keer in de vijf jaar op slot moet om te voorkomen dat de zee bezit neemt van het gebied tussen Maassluis en Dordrecht. Het besluit de stormvloedkering te sluiten wordt geheel overgelaten aan een computer.

Pal naast de stormvloedkering staat Het Keringhuis, een interactief informatiecentrum dat de achtergronden belicht van dit huzarenstukje van Nederlandse waterbouw. Het doet dat zo glashelder, dat zelfs een leek met een technische knobbel zo dik als een tatoeage het hele verhaal moeiteloos kan navertellen. Op een grote beweegbare maquette kunnen bezoekers zelf de stormdeuren sluiten, de waterstandenmeter bedienen en met computeranimaties aan de slag. De allerjongsten kunnen met blokken een eigen kering bouwen. Adres: Nieuwe Oranjekanaal 139, Hoek van Holland.

De Nieuwe Waterweg is het eerste kanaal dat de duinenrij doorsneed. De aanleg duurde van 1866 tot 1872. Vrijwel tegelijkertijd werd ook het Noordzeekanaal gegraven (opening in 1876). Elk jaar passeren zo'n 30.000 zeeschepen de aorta van de grootste haven ter wereld (zie: Rotterdam).

TIP: Hoe het drukke scheepvaartverkeer in goede en veilige banen wordt geleid is te zien in het Expo-Info Paviljoen aan de Koningin Emmaboulevard 5.

Om veiligheid draait het ook in het Kustverlichtingsmuseum 't Hooge Huys, gevestigd in een vuurtoren. Adres: Willem van Houtenstraat 102.

Een bezoek aan de maritieme attracties in Hoek van Holland laat zich uitstekend combineren met een wandeling door het Staelduinse Bos. Het is een van de weinige bossen in Nederland die niet door de mens zijn aangeplant. Het 95 hectare grote bos groeit op en rond oude duinen. Vroeger was het een kustgebied (met zogeheten estuariumduinen), dat door inpoldering ver landinwaarts is komen te liggen. In het gebied komen veel vleermuizen voor. Ze bivakkeren in de bunkers, die in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers zijn gebouwd. Een van de bunkers is ingericht als Vleermuis Expositieruimte. In het bezoekerscentrum d'Oude Koestal aan de Oude Hooislag is in het weekeinde volop achtergrondinformatie over het Staelduinse Bos bij elkaar te sprokkelen.

TIP: In Hoek van Holland is Fort Hoek van Holland te bezoeken. Het 19de-eeuwse ondergrondse fort, met zijn spannende gangen, 107 kamers en doorgangen, doet tegenwoordig vreedzaam dienst als Nederlands Kustverdedigingsmuseum. De vaste collectie staat in het teken van de militaire kustverdediging en omvat geschut, uniformen, diorama's, foto's en tekeningen. Adres: Stationsweg 82.

Tussen Hoek van Holland en Harwich pendelt de grootste catamaran van de wereld. Het is de Stena HSS. De afkorting staat voor High-speed Sea Service. Vier waterjets spuwen 30.000 liter water per seconde uit en geven het futuristische schip een snelheid van 75 kilometer per uur. De Stena HSS is daarmee de snelste ferry ter wereld. In amper 3,5 uur overbrugt de supercatamaran de grote plas tussen Nederland en Engeland. Het schip is een huzarenstukje van de moderne scheepsbouw. Het is zo breed als een voetbalveld en rust op drijvers die berekend zijn op golfhoogtes van vier meter.

Stena vervoert elk jaar meer dan een miljoen passagiers tussen Hoek van Holland en Harwich. Het is de oudste veerdienst over de Noordzee. De route werd in 1893 opgezet door de Stoomvaartmaatschappij Zeeland.