2019-11-20

Hoek van Holland

Hoek van Holland is een badplaats aan de Nieuwe waterweg. Tot 1914 viel het grondgebied onder de gemeente 's-Gravenzande. Van de op- en aanwassen in de monding van de Maas, ontstaan sinds de 17e eeuw, droeg de uitstulping van het Hollandse vasteland in zuidwestelijke richting de naam "Hoek van Holland". Dit vrijwel onbewoonde, voornamelijk uit hooiland bestaande gebied behoorde bestuurlijk tot de gemeente 's-Gravenzande. Na de totstandkoming van de wet betreffende de verbetering van de waterweg...

2019-11-20

Hoek van holland

Tussen Hoek van Holland en Maassluis ligt de imposante Maeslantkering in permanente staat van paraatheid. Zodra wind en water in het offensief gaan, worden twee reusachtige stalen deuren vanuit 210 meter lange dokken naar buiten gevaren en afgezonken. Dat gebeurt met behulp van de grootste robot ter wereld. Deze 'locomobiel' weegt 200 ton. De sluisdeuren sluiten de Nieuwe Waterweg hermetisch af en zorgen ervoor dat de bewoners van de Rijnmond droge voeten houden. Die procedure neemt tien uur in...

2019-11-20

Hoek van holland

Hoek van holland - dorp aan den mond van den Nieuwen Waterweg, met 3500 inw., ontstaan als voorhaven van Rotterdam door den aanleg van genoemd water. Het behoorde oorspronkelijk tot de gem. ’s-Gravenzande, doch is in 1913 bij de gem. Rotterdam gevoegd en wordt door een commissaris als plaatsvervanger van den Burgemeester bestuurd. Er zijn steigers van verscheidene stoomvaartlijnen, en vele andere inrichtingen voor de scheepvaart, o. a. een station voor draadlooze telegrafie. Pantserfort-spoorl...