Xereswijn betekenis & definitie

Xereswijn of Jereswijn, door de Engelschen sherry geheeten, is de naam van verschillende witte wijnen, die tusschen de monden van de Guadalquivir en Guadalete worden verbouwd. Zij ontleenen dien aan de stad Xeres de la Frontéra. De beste soort groeit op een kalkgrond en verkrijgt na verloop van 3 tot 6 jaren eene donker-barnsteengele kleur, een aangenamen geur, een specerijachtigen smaak en veel geest, en wordt voor zeer gezond gehouden.

Deze wijnen dragen dan den naam van rancios, soleras en dottores, en de kleurigste, die voor 12—14 gulden de flesch verkocht worden, dien van napoleones. De jonge Xereswijn, voor den uitvoer bestemd, bezit gemiddeld 17,5% alkohol en wordt met ingekookten most vermengd, om hem op ouden wijn te doen gelijken. De handel in deze wijnsoorten is nagenoeg geheel en al in handen der Engelschen, daar zij inzonderheid in Engeland vele verbruikers vinden.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018