Xeres betekenis & definitie

Xeres of Jeres. Dezen naam dragen:

Xeres de la Frontéra, eene stad in de Spaansche provincie Cadix (Andalusië), op een heuvel niet ver van de Guadalete en aan den spoorweg van Cadix naar Sevilla, in eene bevallige, heuvelachtige, grootendeels met wijngaarden bedekte vlakte. Zij is gedeeltelijk nog door oude muren omgeven, heeft, met uitzondering van de oudste wijken, breede, regelmatig aangelegde straten, fraaije pleinen met aanzienlijke gebouwen en bekoorlijke wandelplaatsen, een oud kasteel met hooge torens (Alcazar), 10 kerken, onderscheidene scholen van hooger onderwijs, waaronder zich het in 1845 gestichte instituto (gymnasium) bevindt, eene bibliotheek, 4 hospitalen, een schouwburg, een weeshuis, een vondelingenhuis, een circus voor stierengevechten, een uitgebreiden handel in wijn en omstreeks 40000 inwoners. In weerwil van haar modern voorkomen is deze stad zeer oud en droeg als Romeinsche kolonie den naam van Asta Regia. Voorts is zij in de geschiedenis vermaard door den Zevendaagschen Veldslag (17— 25 Julij 711), waarin de Arabieren onder Tarik de overwinning behaalden op de West-Gothen onder koning Roderik, zoodat eerstgenoemden bijna geheel Spanje aan hunne heerschappij onderwierpen. Deze stad behoorde reeds in den tijd der Mooren, aan wie zij in 1265 door Alfonsus X van Castilië werd ontrukt, onder den naam van Sjerisj tot de aanzienlijke plaatsen.

Xeres de los Cavalleros, eene stad in de Spaansche provincie Badajos (Estremadura). Zij ligt in een bergachtig oord en bevond zich te voren in handen van de Tempelheeren. Men heeft er eenige nijverheid, maar vooral veeteelt en veehandel. Er zijn omstreeks 9000 inwoners. Hier behaalden in 1235 te Spanjaarden onder den infant Alonzo eene overwinning op de Mooren.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018