Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 20-08-2018

Verkorting

betekenis & definitie

Verkorting noemt men op papier of doek eene voorstelling van ligchamen en ligchaamsdeelen in de verbinding hunner door meting aangewezene lengte of breedte, maar in zoodanigen perspectiefvorm als zij zich uit een bepaald standpunt aan het oog vertoonen. Zulke verkortingen (raccourci) te ontwerpen is eene moeijelijke zaak en onderstelt eene naauwkeurige waarneming der natuur. Onder de oude meesters bedienden zich Mélozzo da Fori en Luca Signorelli het eerst met goed gevolg van de verkorting, maar vooral schitterden daarin Michele Angelo en Correggio, die daarna in Italië en Frankrijk vele navolgers vonden.