Vaderschap betekenis & definitie

Vaderschap noemt men de betrekking van den vader tot het kind. Het kan bestaan ten opzigte van wettige, onwettige en aangenomene kinderen. Het strekt zich uit tot alle kinderen, uit het huwelijk gesproten volgens den regel: pater est quem nuptiae demonstrant.

Het vaderschap legt den pligt op tot onderhoud en opvoeding van het kind, maar geeft ook regt op de vaderlijke magt, terwijl daardoor tevens het erfregt geregeld wordt. Onwettige kinderen zijn verstoken van alle regt met betrekking tot hun vader volgens den regel: toute recherche de paternité est interdite, doch zij kunnen door den wil van den vader gewettigd worden.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018