Vadianus betekenis & definitie

Vadianus (Joachim), eigenlijk von Watt, een verdienstelijk Zwitsersch letterkundige, geboren den 30sten December 1484 te St. Gallen, werd in 1514 professor te Weenen, in 1518 stedelijk geneesheer in zijne geboorteplaats, in 1526 burgemeester aldaar, en overleed er den 6den April 1651. hij heeft een groot aantal Latijnsche gedichten geleverd en schreef o. a.: „Aphorismorum libri VI de consideratione Eucharistiae (1536)”, — „Commentarii in Pomponium Melam (1518)”, — en „Epitome trium terrae partium (1534)”

Laatst bijgewerkt 20-08-2018