Vaandrig betekenis & definitie

Vaandrig was in de middeneeuwen, toen elke kompagnie haar vaandel had, de titel van den vaandeldrager, en toen later bij het kleiner worden der kompagnieën de betrekking verloren ging, bleef de naam behouden voor den derden officier der kompagnie. Deze officiersrang echter is thans, behalve in Engeland en in Rusland, algemeen vervallen. In het Duitsche leger geeft men dien naam aan een onderofficier, die na het afleggen van een wetenschappelijk examen bevoegdheid heeft, den rang van officier te bekleeden.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018