Sabellicus betekenis & definitie

Sabellicus, eigenlijk Marcus Antonius Coccius, de hersteller der klassieke studiën in Italië, geboren in 1436 te Vicovaro, werd in 1475 professor in de welsprekendheid te Udine en in 1484 te Venetië, waar hij in 1506 overleed. Hij schreef eene algemeene geschiedenis onder den titel: „Rhapsodiae historiarum Enneades (1498—1504, 2 dln)”, — voorts: „Historia rerum Venetiarum (1487)", — en „De Venetis magistratibus (1488)", alsmede noten op onderscheidene Latijnsche geschriften. Zijne „Opera omnia” verschenen te Basel in 1506 in 4 deelen.

Laatst bijgewerkt 14-08-2018