Sabellius betekenis & definitie

Sabellius, presbyter te Ptolémaïs in Afrika, leefde in 240 en was de ontwerper eener drieëenheidsleer, volgens welke Vader, Zoon en Heilige Geest slechts verschillende openbaringsvormen zijn van denzelfden God. Dit gevoelen, Sabelliamismus geheeten, vond vele aanhangers (Sabellianen), maar ook vele bestrijders, bepaaldelijk bij hen, die reeds genoemden als afzonderlijke personen aanmerkten.

Laatst bijgewerkt 14-08-2018