Saar betekenis & definitie

Saar (De), de voornaamste zijrivier van de Moezel, ontstaat bij Hermelingen uit de Witte en Roode Saar, stroomt met groote kronkelingen eerst door het Rijksland ElzasLotharingen en komt bij Saargemünd op het gebied van Rijn-Pruissen. Zij is van Saargemünd af over eene lengte van 119 Ned. mijl bevaarbaar. Hare geheele lengte is 246 Ned. mijl, en hare breedte bij den mond 146 Ned. el. Zij ontvangt onderscheidene zijrivieren en is door het Saarkanaal (64 Ned. mijl lang) met het Rijn-Marnekanaal verbonden.

Laatst bijgewerkt 14-08-2018