Saarbrücken betekenis & definitie

Saarbrücken, eene arrondissementshoofdstad in het Pruissische distrist Trier, ligt aan de Saar; men vindt er eene Kamer van Koophandel, 2 Protestantsche kerken, een gymnasium, eene ambachtsschool, 2 hoogere burgerscholen voor meisjes, een weeshuis, een besjeshuis, een ziekenhuis, onderscheidene fabrieken, een levendigen steenkolenhandel en ruim 9000 inwoners. Aan de overzijde der rivier verheffen zich de steden St. Johann en Malstatt-Burbach, en de drie steden tellen ruim 32000 inwoners (1875). Saarbrücken is het vereenigingspunt van 4, eerlang van 6 spoorwegen en vooral wegens de nabijgelegene steenkolenlagen zeer belangrijk. Deze laatsten strekken zich uit van Saarbrücken tot Ottweiler en hebben eene lengte van 24 Ned. mijl en eene oppervlakte van 3½ ☐ geogr. mijl. Daaruit dolf men in 1875 meer dan 91 millioen centenaars steenkolen.

Laatst bijgewerkt 14-08-2018