Saadia betekenis & definitie

Saadia Gaon (Saadia ben Joseph), een vermaard rabbijn, geboren in 892 te Fajoem in Egypte, werd in 928 Gaon of opperhoofd der Israëlietische hoogeschool te Soera bij Babylon, en overleed in 942. Hij bezat eene uitgebreide kennis en schreef in het Arabisch eene „Geloofs- en zedeleer”, die door Juda ibn Tibbon (1160) in het Hebreeuwsch vertaald werd. Ook leverde hij eene Arabische overzetting van de boeken des Ouden Testaments, voorzien van uitlegkundige noten.

Laatst bijgewerkt 14-08-2018