Saadi betekenis & definitie

Saadi (Sjeich Moslich-ed-dîn), een beroemd Perzisch dichter, geboren in 1184 te Sjiraz en dientengevolge ook el sjirazi geheeten, ontving zijne opleiding aan het Hof van Atâbek Aboe Bekr, volbragt verre reizen, bleef vervolgens aan het Perzische Hof, en overleed den 11den December 1291. Behalve een „Diwan (Dichtbundel)”, bezitten wij van hem een „Goelistan (Rozentuin)”, onder anderen uitgegeven door Johnson (Londen, 1877), een zedekundig werk in proza, afgewisseld door gedichten, — alsmede een „Bostan (Boomgaard)”, in het licht gezonden door Graf (Weenen 1858)”, geheel in verzen, — en eindelijk een aantal kleinere verhalen, fabels, verhandelingen enz. Zijne gezamenlijke werken verschenen in het Perzisch te Calcoetta in 1791—1795 in 2 deelen.

Laatst bijgewerkt 14-08-2018