Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 10-08-2018

2018-08-10

Pinksteren

betekenis & definitie

Pinksteren, afkomstig van het Grieksche woord Ttfyrtjxoqrbi (de Vijftigste), is de naam van een oorspronkelijk Israëlietisch feest, alzoo geheeten, omdat het 50 dagen na het Paaschfeest werd gevierd. Daarom wordt het in het Oude Testament „het feest der zeven weken” genoemd. Aanvankelijk was het bestemd tot een dankfeest wegens den ingezamelden oogst, en later hebben de Rabbijnen het verheven tot een gedachtenisfeest der wetgeving op Sinaï.

De Christenen vieren op dien dag de herinnering aan de uitstorting van den Heiligen Geest op de discipelen van Jezus en aan de stichting der eerste gemeente te Jerusalem. Intusschen werd eerst op de kerkvergadering te Elvira in Spanje (305) het Pinksterfeest als een kerkelijke feestdag vastgesteld. Deze bepaalde zich aanvankelijk tot één dag, en eerst in 1094 volgens een besluit van Urbanus II tot drie dagen.