Synoniemen van Pinksteren

2019-10-23

Pinksteren

Pinksteren is een christelijk feestdag waarop christenen de uitstorting van de Heilige Geest herdenken. De Heilige Geest wordt in het christendom gezien als de Geest van God die van God en Jezus uitgaat. God, Jezus Christus en de Heilige Geest zijn samen de drie-eenheid. Jezus had aan zijn discipelen (apostelen) beloofd dat hij na zijn hemelvaart de Heilige Geest zou sturen. Die zou hen helpen in hun persoonlijke geloof en kracht geven om te kunnen getuigen van dit geloof. De Heilige Geest werd...

2019-10-23

Pinksteren

Pinksteren, Pinksterfeestfeest ter herdenking van de uitstorting van de Heilige Geest, vijftig dagen na Pasen; ook ter aanduiding van pinksterzondag en -maandag. Pinksterbloem, de bekende wilde plant die in het voorjaar met zachtlila bloemen langs de slootkanten bloeit, Cardamine pratensis L. Op het pinksterfeest, dat plaats vindt op de vijftigste dag na pasen, vieren de christenen de uitstorting van de Heilige Geest. ‘Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plot...

2019-10-23

Pinksteren

Het feest van de vrije individualiteit. Het hemelvuur individualiseerde zich op de hoofden van de twaalf apostelen in de vorm van vurige tongen. Het derde aspect van de Triniteit, de Heilige Geest, manifesteerde zich in de mens en is sinds die gebeurtenis verbonden met de aarde.

2019-10-23

Pinksteren

Pinksteren (gr. Pentekoste hemera) is op de vijftigste dag na Pasen volgens Johannes 20: 22 liet Jezus zijn leerlingen de heilige Geest ontvangen door in de periode van zijn verschijningen na Pasen over hen te blazen. In de Handelingen der apostelen gebeurt dat in de zin van een goddelijke geautoriseerde ‘be- geestering’: ‘er verscheen iets dat op vuur geleek’ ’in tongen verdeeld’ was en zich ‘op ieder van hen neerzette’. ‘Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en begonn...

2019-10-23

Pinksteren

christelijk feest op de vijftigste en eenenvijftigste dag na Pasen ter herdenking van het neerdalen van de Heilige Geest over de apostelen, Maria en andere gelovigen die na de hemelvaart van Jezus bijeenwaren in een huis in Jeruzalem; als kalenderdag specifieker: de kerkelijke hoogdag die valt op de vijftigste dag na Pasen; pinksterzondag

2019-10-23

Pinksteren

Pinksteren - zelfstandig naamwoord uitspraak: pink-ste-ren 1. de vijftigste dag na Pasen waarop herdacht wordt dat de Heilige Geest is neergedaald ♢ Pinksteren is een christelijke feestdag Zelfstandig naamwoord: pink-ste-ren

2019-10-23

Pinksteren

Pinksteren - Eigennaam 1. (religie) (feest) Christelijk feest waarbij herdacht wordt dat de Heilige Geest over de apostelen neerdaalt Synoniemen pinksterfeest Verwante begrippen Sinksen

2019-10-23

Pinksteren

Pinksteren, afkomstig van het Grieksche woord Ttfyrtjxoqrbi (de Vijftigste), is de naam van een oorspronkelijk Israëlietisch feest, alzoo geheeten, omdat het 50 dagen na het Paaschfeest werd gevierd. Daarom wordt het in het Oude Testament „het feest der zeven weken” genoemd. Aanvankelijk was het bestemd tot een dankfeest wegens den ingezamelden oogst, en later hebben de Rabbijnen het verheven tot een gedachtenisfeest der wetgeving op Sinaï. De Christenen vieren op dien dag de herinnering a...

2019-10-23

Pinksteren

Pinksteren - (Gr. pentekoste, lett. de vijftigste), heet in het O. T. „feest der weken”, en is het 2e van de drie groote feesten in Israël. Het werd gevierd 50 dagen na het Paaschfeest; vandaar dat het later in Israël werd genoemd „de 50e dag”, Gr. pentekoste. Van dit woord is ons woord „Pinksteren” een verbastering. In Israël was het het feest van „de eerstelingen van den tarweoogst”, waarbij twee brooden als eerstelingen aan Jahve werden aangeboden, Ex. 23 : 16; 34 : 22; Deu...

2019-10-23

Pinksteren

— Grieks pentêkostê, vijftigste (dag) — is de Griekse naam van een oorspronkelijk Israëlietisch feest, dat vijftig dagen na het Paasfeest werd gevierd en daarom in het Oude Testament ook „feest der (zeven) weken” wordt genoemd. In dit tijdsverloop was de gehele oogst geëindigd en nu bracht men Jehovah op dien dag dankoffers en aan de priesters gaven. Het duurde naar de wet van Mozes slechts één dag, die als een sabbath werd gevierd. Lat...