Naakt betekenis & definitie

Het naakt beteekent in de beeldende kunst het ongekleed menschelijk ligchaam. Vandaar de uitdrukking: schilderen naar het naakt of naar het naakt model.

Trouwens de studie van het naakt is van het hoogste belang in de plastiek (beeldhouwkunst). Zij is desgelijks onmisbaar voor hem, die gekleede figuren wil scheppen, daar de draperie zich steeds voegt naar de vormen des ligchaams. De beeldhouwers hebben dan ook de gewoonte, ieder beeld eerst naakt te modelléren, en dat model vervolgens met een kleed te omhangen. Ook voor den schilder is de studie van het naakt van groot gewigt, om bewaard te blijven voor zonden tegen de ontleedkunde en tevens om aan het vleesch de vereischte kleur te bezorgen (carnatie). Uitstekend zijn in dit opzigt de meesterstukken van Titiaan.

Laatst bijgewerkt 10-08-2018