Kerkelijke tucht betekenis & definitie

Kerkelijke tucht; (disciplina ecclesiastica) noemt men het geheel van die middelen, waardoor de Kerk (het kerkgenootschap, de kerkelijke gemeente) hare leden verpligt tot een onberispelijken wandel en tot gehoorzaamheid aan hare verordeningen. Zulke middelen zijn de ban, het opleggen van boete, het ontzeggen van kerkelijke voorregten enz.