Kaalhoofdigheid betekenis & definitie

Kaalhoofdigheid (alopexia, calvities) ontstaat door ongesteldheid der hoofdhuid. Zij kan algemeen en plaatselijk wezen. Gewoonlijk wordt zij veroorzaakt door ouderdom, omdat alsdan de haarwortel sterft wegens gebrek aan voedende kracht der huid, — door hevige koortsziekten, waarbij echter de haarwortel blijft leven, zoodat de haren terugkeeren, — door eene verzwakkende levenswijs, — door klierachtige ongesteldheden, die uitslag op het hoofd doen ontstaan, — door algemeene syphilis, — door overmatig gebruik van kwikzilver, — door lood- en rattenkruidvergiftiging, — en door erfelijken aanleg. Vroegtijdige kaalhoofdigheid gaat bij mannen veelal gepaard met een weelderigen groei van den baard.

Plaatselijke kaalhoofdigheid is doorgaans het gevolg van uitslag, waarbij zich groote hoeveelheden schimmelplanten ontwikkelen.

Daar kaalhoofdigheid uit velerlei oorzaken kan ontstaan, is het duidelijk, dat daartegen geen algemeen geneesmiddel gevonden wordt. Elke dier oorzaken moet op eigenaardige wijze worden bestreden.

Laatst bijgewerkt 08-08-2018