Kaakebeen betekenis & definitie

Kaakebeen (Daniël Matthijs), een verdienstelijk Nederlandsch godgeleerde, geboren te Haarlem den 11den Maart 1788, studeerde te Utrecht, werd op 21-jarigen leeftijd proponent en zag zich achtervolgens beroepen te Zeist (1809), ’s Hertogenbosch (1815), Middelburg (1818) en Amsterdam en gaf daaraan gehoor, terwijl hij aanbiedingen uit Eijswijk en Haarlem van de hand wees. Te Amsterdam werd hij in 1834 op den predikstoel door eene hevige bloedspuwing overvallen en overleed op zijne buitenplaats Amerika bij Weesp den 30sten November 1835. Van zijne geschriften vermelden wij: „Christelijk dagboek (1828)”, — „Lessen der wijsheid, getrokken en zamengevoegd uit de Spreuken van Salomo (1835)”, — „Nagelaten leerredenen enz. (1836, 2 dln)”, — en „Godsdienstige mengelingen (1837)”. Ook leverde hij onderscheidene bijdragen in tijdschriften.

Laatst bijgewerkt 08-08-2018