Ichthyosaurus betekenis & definitie

Ichthyosaurus of vischhagedis noemt men een uitgestorven dierengeslacht, waarvan overblijfselen vooral in de liasvorming in Duitschland en Engeland voorhanden zijn. De ichthyosaurus heeft een zeer grooten kop, en zijne lange kaken zijn met honderde geplooide, kegelvormige tanden gewapend. Een beenige ring omgeeft zijne ontzettend groote oogen. Zijn hals is kort, zijn buik dik en zijn staart zeer lang.

In plaats van voeten heeft hij vinnen. Dit dier bewoonde de zee, voedde zich met visch en werd wel eens 10 Ned. el lang. Men vindt in het lias geheele lagen van versteende uitwerpselen (koprolieten) van deze dieren, en daarin ontdekt men de schubben en graten der visschen, welke zij genuttigd hebben. Men heeft de overblijfselen van deze vóórwereldlijke schepselen vooral gevonden in Würtemberg en aan de zuidkust van Engeland.

Laatst bijgewerkt 08-08-2018