Ibsamboel of Ebsamboel betekenis & definitie

Ibsamboel of Ebsamboel, eigenlijk AboeSimboel, een dorp in Beneden-Nubië, is merkwaardig wegens 2 aldaar aanwezige, prachtige rotstempels, aan Osiris en Isis geheiligd. In grootte en kunstwaarde evenaren zij de schoonste gedenkteekenen van Theben. De kleine was reeds lang bekend, doch de groote werd eerst in 1817 door Burckhardt ontdekt.

Dit grootsche gebouw is gesticht door Ramses Sesostris. Vóór een hellenden rotswand bevinden zich in nissen 4 reusachtige, zittende beelden van Ramses II op troonen, die met hunne voetstukken eene hoogte hebben van 23 Ned. el;

zij hebben bij de schouders eene breedte van 8, en van oor tot oor eene van 4 Ned. el. Gedeeltelijk zijn zij onder het woestijnzand bedolven, en de eerste ter regterhand is er geheel mede bedekt. De geheele voorgevel is wel 30 Ned. el hoog. Treedt men in de rotsholte, dan ziet men in het eerste vertrek tegen 2 rijen vierkante zuilen op elke zijde 4 standbeelden van Osiris, van welke ieder 6 Ned. el hoog is. Door eene tweede ruimte en door den eigenlijken tempel heen komt men in het heilige der heiligen, eene 60 Ned. el diep in de rotsen gelegene kamer, waar vóór een altaar van graniet 4 groote afgodsbeelden, met hoofden van dieren en menschen en met de handen op de knieën leunende, geplaatst zijn.

Oorspronkelijk waren zij gekleurd. In de rondte zijn nog 8 kleinere vertrekken in de rots uitgehouwen. Zoowel hier als in het groote voorportaal zijn de muren met beeldhouwwerk bedekt. De kleinere tempel verheft zich tegenover den naar het zuiden gekeerden rotswand; vóór dezen verheffen zich 6 reusachtige standbeelden ter hoogte van 12 Ned. el.

Laatst bijgewerkt 08-08-2018