Gaddi betekenis & definitie

Gaddi is de, geslachtsnaam van eenige Florentijnsche schilders. Wij vermelden:

Gaddo Gaddi, geboren te Florence in 1249. Hij werd in 1308 door Clemens V naar Rome geroepen, waar hij een aantal mozaïekwerken in den trant van Cimabue vervaardigde, van welke men overblijfselen vindt in de kerk St. Maria Maggiore, alsmede in de kerken te Arezzo en Pisa, — voorts te Florence, alwaar hij in 1312 overleed.

Taddéo Gaddi, een zoon en leerling van den voorgaande, geboren te Florence in het jaar 1300. Hij begaf zich vervolgens onder de leiding van Giotto en overtrof dezen meester, zoo niet in compositie, dan toch in frischheid van coloriet, in de sierlijkheid der plooijing en in de voorstelling van het gelaat. Zijne belangrijkste kunstgewrochten zijn: „Het leven der Madonna” in de kapèl Baroncelli in Sta Croce te Florence, — eene „Afneming van het kruis”, thans in het muséum aldaar, — voorts eenige stukken in kerken te Arezzo, Florence enz. Men zegt, dat hij ook als architect werkzaam is geweest en onder anderen den toren van Sta Maria del Fiore gebouwd heeft. Hij overleed in 1350.

Angiolo Gaddi, een zoon en een leerling van den voorgaande. Hij werd geboren in 1327, was schilder en koopman en beoefende de kunst hoofdzakelijk uit liefhebberij. Men vindt fresco’s van hem in Sta Croce te Florence. Hij overleed in 1389 of in 1394.

Laatst bijgewerkt 07-08-2018