Gabriëli betekenis & definitie

Gabriëli (Andréa), een uitstekend componist, werd geboren te Venetië omstreeks het jaar 1510, genoot het onderwijs van Villaert, verbond zich in 1536 als zanger aan de kapèl van den Doge, en werd in 1556 organist op het 2de orgel van de St. Marcus-kerk, welke betrekking hij bekleedde tot aan zijn dood in 1586. Onderscheidene muziekstukken van zijne hand kwamen te Venetië, Nürnberg en Antwerpen in druk. Tot zijne meest-beroemde leerlingen behooren Hans Leo Haszler uit Nürnberg, Johannes Petrus Swelingk uit Holland, en zijn neef Giovanni Gabriëli.

Laatstgenoemde, desgelijks een uitstekend componist, werd belast met het bespelen van het eerste orgel in de St. Marcus-kerk, en overleed in 1612. Ook van dezen kunstenaar zijn vele muziekstukken in het licht gegeven.

Laatst bijgewerkt 07-08-2018