Gabriël betekenis & definitie

Gabriël (Man Gods) is volgens de latere Israëlietische mythologie één der 7 aartsengelen, en wel degene, die den profeet Daniël den droom van den ram en de geit verklaarde. Hij verkondigde voorts aan Zacharias de geboorte van Johannes en aan Maria die van Jezus. Volgens de Rabbijnen is hij de doodsengel der Israëlieten, wier zielen aan hem worden afgeleverd, en volgens den Talmud de beheerscher van het vuur en van het onweder.

Op last van Jehova stak hij den tempel in brand vóórdat de soldaten van Nebucadnesar dien in vlammen deden opgaan, terwijl hij ook eenmaal den Leviathan zal overwinnen. Volgens de leer van den Koran is hij één der meest van God begunstigde engelen, die de raadsbesluiten des Onzienlijken opteekent en aan Mohammed den geheelen Koran heeft voorgezegd.

Laatst bijgewerkt 07-08-2018