Gabbro betekenis & definitie

Gabbro of oorspronkelijk groensteen, door Hauy „euphotide” en door Studer „granitene” genoemd, is de Toscaansche naam voor serpentijn en hiermede verbondene kristallijnkorrelige gesteenten, welke er hier en daar alleenstaande koepelvormige rotsgevaarten vormen. Leopold von Buch gaf dien aan de fraaije vaak met serpentijn vereenigde augietgesteenten, welke tot de groensteenfamilie behooren. Tot de bestanddeelen van gabbro rekent men glimmer, zwavelkies en titanium-ijzer.

Men vindt het vooral in Noorwegen, in Silezië en in de Centraal-Alpen, — voorts, zooals reeds is opgemerkt, in Toscane, alsmede in Ligurië, op Elba en Corsica. Van ouds gebruikt men het te Florence tot bouwkunstige sieraden en tot molensteenen. In Italië is het veelal eene aanwijzing voor kopererts.

Laatst bijgewerkt 07-08-2018