Ebenaceae betekenis & definitie

Ebenaceae is de naam van eene plantenfamilie met de volgende kenmerken: de bladeren zijn verspreid, gaafrandig, lederachtig, kort gesteeld en van steunblaadjes verstoken, — de bladsteel is aan den voet eenigzins geleed, — de bloemstelen zijn geleed, de mannelijke bloemen — dragende verdeeld, de vrouweljjke bloemen — dragende onverdeeld en van kleine schutbladen voorzien, — de bloemen zijn veel- of tweehuizig, en slechts zelden 2-slachtig, — de kelk is 3tot 6-spletig en overblijvend, — de bloemkroon eenbladig, onderstandig, eenigzins lederachtig, van buiten veelal zachtharig, aan den rand 3tot 16-slippig en afvallend, — de meeldraden zijn op den vruchtbodem of aan de bloemkroon vastgehecht, vormen in aantal doorgaans een veelvoud van de bloemkroonslippen en zijn met 2-hokkige helmknoppen voorzien, — het vruchtbeginsel is veelhokkig en telt een of twee eitjes in ieder hok, — de stampers zijn doorgaans aan den voet zamengegroeid en dragen een enkelvoudigen of 2-spletigen stempel, — de vrucht is vleezig, rond of langwerpig rond, — en het zaad heeft een vliezigen rok, veel en kraakbeenachtig kiemwit, en de kiem heeft blad vormige zaadlobben. Deze familie omvat boomen en heesters met een waterachtig sap en hard, digt hout in meer dan 70 soorten, die in de keerkringslanden — vooral in die van Azië — te vinden zijn. Vele leveren looistof, sommige zoete, eetbare vruchten, terwijl het zaad eene vette olie bevat. Het zwarte hout van Diospyros en Maba-soorten komt onder den naam van ebbenhout in den handel.

Laatst bijgewerkt 06-08-2018