Ebeling betekenis & definitie

Ebeling (Christoph Daniël), een Duitsch letterkundige, geboren in 1741 te Garmiszen in het district Hildesheim, studeerde te Göttingen en legde zich met ijver toe op de oude en nieuwe letterkunde. In 1769 zag hij zich geplaatst als leeraar aan de handelsschool te Hamburg en deed weldra zijne „Vermischte Aufsätze in Englischer Proza” in het licht verschijnen. Soortgelijke handboeken vervaardigde hij voor het Italiaansch, Fransch, Spaansch en Nederlandsch, en in de groote „Aardrijkskunde” van Bussching bewerkte hij de gedeelten, die op Portugal en de Vereenigde Staten betrekking hebben.

Later kwam hij met vermelden Bussching aan het hoofd der handelsschool, gaf met hem de „Handelsbibliothek” in het licht, en werd er in 1784 hoogleeraar in de geschiedenis en Grieksche taal aan het gymnasium. Hij leverde artikelen in onderscheidene Duitsche tijdschriften, en overleed den 30sten Junij 1817. Hij liet 2 belangrijke verzamelingen na, — ééne van meer dan 9000 landkaarten, en eene van meer dan 3000 boekdeelen, die alle op Amerika betrekking hadden.

Laatst bijgewerkt 06-08-2018