Daedalus betekenis & definitie

Daedalus, een persoon uit de Grieksche fabelleer, mag beschouwd worden als de vertegenwoordiger der oudste kunst in Griekenland. Reeds zijn naam beteekent kunstenaar en hij wordt vooral geroemd als de stichter van den doolhof voor den Minotaurus op het eiland Creta. Derwaarts had hij, de zoon van Palamon uit het geslacht der Erechthiden, de wijk genomen, nadat hij wegens een misdrijf door den Areópagus veroordeeld was. Volgens Ovidius was hij de vader van Icarus en ontsnapte hij met dezen uit genoemden doolhof door vleugels te vervaardigen, die met was aan het ligchaam werden vastgehecht.

Icarus (zie onder dezen naam) stortte daarbij in zee en verdronk. Daedalus kwam vervolgens op Sicilië, waar hij door koning Cocalus gastvrij ontvangen werd en groote werken voltooide, gelijk ook op Sardinië, in Beneden-Italië en in Egypte, zoodat hem wegens zijn kunstenaarstalent op een eiland bjj Memphis een tempel werd gewijd. Pausanias aanschouwde nog onderscheidene houten standbeelden, door Daedalus vervaardigd, terwijl vele uitvindingen aan hem worden toegeschreven.

Laatst bijgewerkt 06-08-2018