Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 10-08-2018

Persoon

betekenis & definitie

Persoon (Christian Hendeck), een uitstekend kruidkundige, geboren in 1755 te Capetown (Kaapstad), studeerde te Leiden en te Göttingen in de geneeskunde en natuurlijke historie, vestigde zich als geneesheer te Pai|js en overleed aldaar den 17den Februarij 1837. H|j is de eerste, die een goed wetenschappelijk overzigt der Zwammen geleverd heeft. Van zijne geschriften vermelden wij: „Observationes mycologicae (1796—1799, 2 dln)”, — „Synopsis methodica fungorum (1801)”, — „Mycologia europaea (1822—1828, 3 dln)”, — „Traité sur les champignons comestibles (1818)”, — en „Synopsis plantarum seu enchiridion botanicum (1817—1821)”.