Dadelpruim betekenis & definitie

Dadelpruim (Diospyros Dalech.) is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Sapoteën, hetwelk hoornen en heesters omvat met zeer hard hout. Zij dragen langwerpige, in 2 rijen geplaatste bladeren en 1 tot 4 in eiken blad-oksel geplaatste, veelslachtige bloemen met een klokvormigen, 5-tandigen kelk en met klokvormige mannelijke bloemen, welke met lancetvormige helmknoppen op aan den voet zamengegroeide helmdraden geplaatst zijn. Op het bolvormig vruchtbeginsel verheffen zich 5 priemvormige stampers, en de vrouwelijke bloem heeft een 4-spletigen kelk. De tweeslachtige bloem bezit 8 vrije meeldraden en een bol vormig, 8-hoekig vruchtbeginsel.

De bolvormige besvrucht blijft aan den voet door den verdroogden kelk omhuld. De gewone dadelpruim (D. Lotus L.) is een vrij groote boom of heester met een bruinen stam en grijsachtig-groen hout, hetwelk als ebbenhout in den handel komt. Zijne bladeren zijn spits, eirond-lancetvormig, van onder iets lichter van kleur dan van boven, onbehaard of zeer fijn behaard, en zijne bloemen groen, terwijl de donker-blaauwe besvrucht zoo groot wordt als eene kers. Men nuttigt deze raauw of men bereidt daaruit eene soort van wijn. Deze boom groeit in het noorden van Afrika, in den Levant en in het zuiden van Europa. Wij geven hierbij op ½de der natuurlijke grootte a een mannelijken, en b een vrouwelijken tak, — voorts in natuurlijke grootte c eene vrouwelijke en d eene mannelijke bloemkroon, die beide opengesneden en uitgespreid zijn. Verder vermelden wij den Virginiaanschen dadelpruim (D. virginiana L.), die in geheel Noord-Amerika groeit, stomper bladeren heeft dan de voorgaande soort, without bezit en groenachtig-gele bloemen draagt, alsmede wrange vruchten, die men bevriezen laat, om er vervolgens een uitmuntenden brandewjjn uit te bereiden of in den vorm van gebakken koeken te nuttigen, — D. Ebenum, die eene soort van ebbenhout oplevert, — en eindelijk D. Kaki L. fil., een boom van middelmatige grootte, die in China en Japan te vinden is en zoete vruchten draagt, die zoo geel als saffraan en zoo groot als pruimen zijn.

Laatst bijgewerkt 06-08-2018