Capaciteit betekenis & definitie

Capaciteit is afgeleid van het Latijnsche capacitas, beteekent het vermogen, om iets te kunnen doen.

Capaciteiten zijn personen, die door hunne verstands-ontwikkeling en door hunne kennis van een of ander vak van wetenschap uitmunten, en deswege welligt aanspraak hebben op bepaalde regten, b. v. op de uitoefening van het kiesregt. — Zij is ook het vermogen, om iets te kunnen opnemen, en in dien zin spreekt men van de warmte-capaciteit eener stof. Zie voorts onder Barometer.