Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 14-08-2018

Regten

betekenis & definitie

Regten zijn op wettige grondslagen gevestigde bevoegdheden. De regten van een volk en van zijn souverein berusten op de bepalingen der grondwet en der organieke wetten. Heerlijke regten zijn zoodanige, welke door een souverein uit de volheid van zijn gezag aan een bepaald geslacht zijn toegekend of aan eene bepaalde bezitting verbonden, bijv. het jagt en vischregt, het regt tot benoeming van sommige personen enz.

De afzonderlijke regten van den Koning dragen den naam van praerogatieven van de Kroon, zooals het opperbevel over leger en vloot, het verleenen van genade, het verklaren van oorlog en het sluiten van vrede enz. Ieder ingezeten van den Staat heeft regten, hem door de maatschappij verleend, maar tegelijk pligten, waarvan hij zich jegens de maatschappij moet kwijten.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.