Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 20-08-2018

2018-08-20

Vermogen

betekenis & definitie

Vermogen is in het algemeen de geschiktheid om iets te doen, bijv. om te zien, te hooren enz., terwijl men meer bepaald, dat woord bezigt van de werkzame eigenschappen van den geest, welke men dan ook met den naam van geestvermogens bestempelt. Vermogen noemt men eindelijk ook het geheel van iemands bezittingen na aftrek der schulden; wordt dat geheel procentsgewijs belast, dan heeft men eene belasting op het vermogen. Zij bestond reeds bij de Atheners, alsmede bij de Romeinen onder Servius Tullius, — voorts heeft men haar in onzen tijd in de Vereenigde Staten van Amerika als Statentax en in eenige kleine Staten van Europa. Sommigen geven aan deze de voorkeur boven eene inkomstenbelasting, omdat deze laatste uit zoo verbazend verschillende bronnen voortvloeit.