Synoniemen van Capaciteit

2019-11-18

Capaciteit

Capaciteit is een goede kwaliteit van een persoon. Ook betekent capaciteit het maximale wat verwerkt kan worden in een ruimte of het maximale dat iets aan kan. De zin: "Marinthe beschikt over de juiste capaciteiten om de baan te krijgen" geeft aan dat Marinthe de juiste kwaliteiten heeft die nodig zijn voor de baan. Capaciteiten zijn alleen maar goede kwaliteiten, vaak gebruikt in het bedrijfsleven. Een synoniem van capaciteit is bekwaamheid. "Luke heeft de capaciteiten om te zorgen dat het fee...

2019-11-18

capaciteit

capaciteit - Zelfstandignaamwoord 1. vermogen, kracht om een bepaalde prestatie te leveren - De plaatselijke ziekenhuis heeft onvoldoende capaciteit om een ramp van deze omvang te kunnen verwerken. - Zij laten zien dat schulden het denken gaan beheersen – ze leggen beslag op je mentale capaciteit. 2. bekwaamheid, geschiktheid, bevattingsvermogen - Hij heef...

2019-11-18

Capaciteit

Capaciteit is het aantal eenheden (treinen) dat maximaal in een bepaalde tijdsduur van een infrastructurele voorziening gebruik kan maken gegeven de productie uitgangspunten en de gegeven maximale baanvakbelasting. Berekening van de capaciteit is alleen mogelijk indien bekend is in welke frequentie treinen met welke snelheid rijden met hun onderlinge volgorde. Bij bepaling van de rijsnelheden dient ook rekening gehouden te worden met de materieel afhankelijke optrek- en remkaracteristieken.

2019-11-18

Capaciteit

Capaciteit is het vermogen, de kracht om een bepaalde prestatie te leveren.

2019-11-18

capaciteit

capaciteit - zelfstandig naamwoord uitspraak: ca-pa-ci-teit 1. kracht om iets te doen ♢ deze kachel heeft een behoorlijke capaciteit 2. ergens geschikt voor zijn ♢ dit meisje heeft capaciteiten voor een mbo-opleiding 3. het iets goed kunnen ♢ hij heeft indrukwekkend veel...

2019-11-18

Capaciteit

Capaciteit is afgeleid van het Latijnsche capacitas, beteekent het vermogen, om iets te kunnen doen. Capaciteiten zijn personen, die door hunne verstands-ontwikkeling en door hunne kennis van een of ander vak van wetenschap uitmunten, en deswege welligt aanspraak hebben op bepaalde regten, b. v. op de uitoefening van het kiesregt. — Zij is ook het vermogen, om iets te kunnen opnemen, en in dien zin spreekt men van de warmte-capaciteit eener stof. Zie voorts onder Barometer.

2019-11-18

Capaciteit

CAPACITEIT, v. (-en), bekwaamheid, geschikt: heid, vatbaarheid iem. van (met) groote (veel) capaciteiten; — op zijne capaciteiten wil ik niets afdingen, op zijne kundigheden; — (van den bodem) de capaciteit voor water, het aantal K.G. water dat honderd K.G. droge grond opneemt voor hij verzadigd is; — de capaciteit eener rivier, de hoeveelheid water die eene rivier per sec. afvoert; — de capaciteit van eene machine, het vermogen, de kracht; eene fabriek met geringe capaciteit, waar men...

2019-11-18

Capaciteit

Capaciteit - vermogen om te bevatten. 1) Hoeveelheid electriciteit, noodig om een geleider op den potentiaal* gelijk aan de eenheid te laden, wanneer alle omringende geleiders den potentiaal nul hebben. Onder deze omstandigheden is de lading van een geleider evenredig met zijn potentiaal. Is de geleider bolvormig, en zijn er geen andere geleiders in zijne nabijheid, dan is zijne c. evenredig met den straal. Bedraagt de straal 1 c.M., en is de lading de electrostatische* eenheid van electriciteit...

2019-11-18

Capaciteit

Capaciteit is het algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde begrip, waarmee onder meer het vermogen te presteren wordt aangeduid, om in positieve zin iets te bevatten, te verwerken, een prestatie te leveren e.d. Zie ook: prestatie en prestatieniveau. Vaak wordt in plaats van dit Nederlandse begrip hetzelfde, maar dan Engelstalige begrip voor capaciteit, ‘capacity’, gebruikt. Tags: capacity – prestatie – prestatieniveau.

2019-11-18

Capaciteit

Capaciteit - bekwaamheid, geschiktheid, ook werkvermogen (b.v. van machines).

2019-11-18

Capaciteit

Capaciteit - 1° van een rivier, kanaal of duiker de hoeveelheid water, welke per tijdseenheid (secunde) kan worden afgevoerd. C. van een schutsluis is de totale tonnenmaat, welke in een zeker tijdsverloop (bijv. een etmaal) kan worden geschut; zij is afhankelijk van de afmetingen der sluis en van de verschillen in waterstand van binnen- en buitenwater. C. van een scheepvaartkanaal wordt eveneens uitgedrukt in tonnen en is afhankelijk van de afmetingen van het kanaal, benevens van het aantal...

2019-11-18

capaciteit

capaciteit - v. gmv. inhoudsruimte. capaciteit, (capaciteiten), bekwaamheid, geschiktheid, vatbaarheid

2019-11-18

capaciteit

v. inboudsgrootte; (productie)vermogen; kracht; geschiktheid, bekwaamheid.