Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 14-11-2017

Aardmannetjes

betekenis & definitie

Aardmannetjes zijn wezens uit de Germaansche fabelleer, die tot het geslacht der Alven of Elven behooren. Hunne woonplaats wordt ondersteld in de diepten der aarde, waar zij door een koning worden geregeerd.

Het aardmannetje is hetzelfde schepsel als de Duitsche kobold. Deze voert heerschappij in de mijnen, en zijne aanwezigheid is een teeken, dat er rijke aderen te vinden zijn. Overigens spoken zij — naar de getuigenis van het volksbijgeloof — bij onze naburen en bij ons in schuren en kelders, op zolders en in waschhokken en betoonen zich bij feestelijke gelegenheden — bij voorbeeld bij bruiloften en begrafenissen — zeer gedienstig door het slijpen van messen enz. Daar hun eene dwergachtige gestalte wordt toegeschreven, noemt men bijzonder kleine personen wel eens aardmannetjes.