Verkennend onderzoek betekenis & definitie

Een verkennend onderzoek wordt gehouden indien uit feiten en omstandigheden blijkt dat er bepaalde misdrijven worden gepleegd waar voorlopige hechtenis is toegestaan.

Indien een persoon een strafbaar feit pleegt, kan hij ingevolge artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering worden aangemerkt als verdachte. De officier van justitie heeft in een dergelijk geval het recht de verdachte te vervolgen op grond van het opportuniteitsbeginsel. Het kan echter voorkomen dat een verdachte door opsporingsambtenaren in de gaten wordt gehouden omdat er sprake is van een zogenaamd redelijk vermoeden van schuld. De opsporingsambtenaren krijgen in een dergelijk geval de bevoegdheid toegekend van de officier van justitie om de verdachte te schaduwen ter voorbereiding van een eventueel opsporingsonderzoek. Het verkennend onderzoek staat omschreven in artikel 126gg van het Wetboek van Strafvordering en mag slechts worden toegepast indien er zeer waarschijnlijk sprake is van een misdrijf waar voorlopige hechtenis voor is toegestaan.

Gepubliceerd op 30-04-2013