2020-04-03

Verkennend onderzoek

Dit heeft een kwalitatieve insteek. Verkennend onderzoek richt zich meer op het gebruik van bestaande data, een beperkt aantal cases en de mening van interne en externe experts (zogeheten delphi-methode). Dit is een onderschatte onderzoeksaanpak. Een uitgebreide onderzoeksopzet ontbreekt meestal en de vereiste bekwaamheid en materiedeskundigheid van de onderzoeker zijn groot. Typische vragen bestaan uit de identificatie van de belangrijkste redenen voor bijvoorbeeld het succes van een nieuw prod...

2020-04-03

Verkennend onderzoek

Een verkennend onderzoek wordt gehouden indien uit feiten en omstandigheden blijkt dat er bepaalde misdrijven worden gepleegd waar voorlopige hechtenis is toegestaan. Indien een persoon een strafbaar feit pleegt, kan hij ingevolge artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering worden aangemerkt als verdachte. De officier van justitie heeft in een dergelijk geval het recht de verdachte te vervolgen op grond van het opportuniteitsbeginsel. Het kan echter voorkomen dat een verdachte door opsporingsa...

2020-04-03

Verkennend onderzoek

Trial-and-erroronderzoek waarbij wordt begonnen met vage veronderstellingen over de werkelijkheid, met onscherp geformuleerde hypothesen of verwachtingen, om op die manier zo open mogelijk te staan voor de werkelijkheid en te komen tot de ontwikkeling van hypothesen. Ook explorerend onderzoek genoemd.

2020-04-03

Verkennend onderzoek

Verkennend onderzoek is onderzoek dat als doel heeft met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op een locatie bodemverontreiniging aanwezig is.