Verdachte betekenis & definitie

Een persoon wordt aangemerkt als verdachte wanneer er een redelijk vermoeden van schuld bestaat dat deze persoon een strafbaar feit heeft gepleegd.

Artikel 27 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering stelt: "Als verdachte wordt vóórdat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit." Uit deze wettelijke omschrijving van een verdachte valt op te maken dat een persoon niet zomaar als verdachte kan worden aangemerkt. Wanneer een persoon met een capuchon op en zijn handen in zijn zakken door de straten loopt, kan hij nog niet worden gezien als verdachte. Er moet namelijk meer aan de hand zijn om een dergelijk persoon als verdachte aan te merken, bijvoorbeeld wanneer er een zeer sterk vermoeden bestaat dat deze persoon verboden middelen bij zich draagt. Het bekendste voorbeeld van wanneer er geen sprake is van een verdachte, staat omschreven in het arrest van de Hoge Raad: de Hollende Kleurling.

Gepubliceerd op 11-04-2015